STRONA GŁÓWNA STATUT ZARZĄD OKRĘGU ODDZIAŁY O K R PRAWO S PAiO S EiR OUPiS DRUKI

OKRĘGOWY KLUB MŁODEGO NAUCZYCIELA

PRZEWODNICZĄCY
OKRĘGOWEGO KLUBU MŁODEGO NAUCZYCIELA
Grzegorz GÓRSKI
Wiceprzewodnicząca Zarządu
Klubu Młodego Nauczyciela
Małgorzata BARANOWSKA
Wiceprzewodnicząca Zarządu
Klubu Młodego Nauczyciela
Monika NADOLSKA
Wiceprzewodniczący Zarządu
Klubu Młodego Nauczyciela
Bartosz KRZĘTOWSKI
Skarbnik Zarządu
Klubu Młodego Nauczyciela
Alina PIÓRKOWSKA
Sekretarz Zarządu
Klubu Młodego Nauczyciela
Elzbieta DYRDA
Członek Zarządu
Klubu Młodego Nauczyciela
Lidia JANOWSKA
Sprawozdanie z międzyokręgowego spotkania szkoleniowego
Okręgu Warmińsko – Mazurskiego i Okręgu Podlaskiego
21 – 23.09.2012r Olsztyn – Nowa Kaletka
Powrót do strony głównej